Odznaczenia oraz Nagroda Kuratora dla nauczycieli ZSIŚ

We wtorek 24 października 2023 r. w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostały wręczone Odznaczenia oraz Nagrody Ministra Edukacji i Nauki, a także Nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkół z rejonu toruńskiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się nauczyciele z Zespołu Szkół Inzynierii Środowiska w Toruniu:
Pani Magdalena Zarychta - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
Pani Anna Ozga - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,
Pan Krzysztof Banach - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,
Pani Bożena Kilaszewska - Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Na zakończenie uroczystości Pani Bożena Kilaszewska podziękowała w imieniu wszystkich odznaczonych i nagrodzonych dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników szkół za dostrzeżenie i docenienie pracy, zaangażowania i wysiłków podejmowanych każdego dnia, by kształtować mądrych, wrażliwych i wartościowych ludzi.

Odznaczonym oraz nagrodzonym nauczycielkom oraz nauczycielowi ZSIŚ serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcsów, niekończacej się pasji oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Fot. Sławomir Kowalski https://www.torun.pl/pl/wyroznienia-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej-0