Projekt Jestem fachowcem - mogę więcej!

Nasza Szkoła jest uczestnikiem projektu "Jestem fachowcem - mogę więcej"

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 641 uczniom z 4 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji staży/kursów/zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 43 nauczycieli, a także doposażenie szkół.

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, a także u pracodawców. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w kursach, a także w studiach podyplomowych.

Planowa zadania:

 • kursy dla uczniów nadające kwalifikacje;
 • kursy dla uczniów podwyższające kompetencje;
 • staże zawodowe dla uczniów;
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Uczniowie odbędą 150-godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 2322 zł. Część kursów prowadzonych będzie w szkołach uczestniczących w projekcie, a część zlecana będzie podmiotom zewnętrznym.

Planowane kursy dla uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska:

 • kurs nadający uprawnienia SEP do 1 kV,
 • kurs kosztorysowania,
 • kurs florystyczny,
 • kurs spawalniczy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • kurs AutoCAD.

W wyniku realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uzyskają kwalifikacje zawodowe poświadczone świadectwem kwalifikacji lub certyfikatem nadającym uprawnienia oraz nabędą kompetencje, wiedzę lub umiejętności praktyczne.