Badania lekarskie dla kandydatów

Badania lekarskie kandydatów

 do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Uczniowie szkół technicznych w trakcie nauki uczestniczą w praktycznej nauce zawodu i w stażach uczniowskich, gdzie mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecz- nych dla zdrowia. Niezbędnym dla podjęcia nauki w technikum jest brak przeciwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki zawodu udokumentowane zaświadczeniem lekarskim z Przychodni Medycyny Pracy.
Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych w Toruniu realizowane będą w Przychodni Medycyny Pracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 46, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35 (badania są bezpłatne).
Prosimy o zapoznanie się z ZASADAMI ORGANIZACJI BADAŃ LEKARSKICH !
Podstawą do wykonania badań są skierowania na badania lekarskie, które naszym kandydatom będą wydawane w Punkcie Naboru Zespołu  Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu przy ul. Batorego 43/49  od 24 czerwca 2022r.
Do zobaczenia.