Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Wtorek, 2021-04-13

Imieniny: Artemona, Justyny

TERMINARZ REKRUTACJI w 2021 roku

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych (wydrukowanych z systemu) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 maja.2021r (poniedziałek)

do 21 czerwca 2021r (poniedziałek)

 do godz.15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 25 czerwca 2021r (piątek)

do 14 lipca 2021r (środa) do godz.15.00

3.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

22 lipca 2021r (czwartek)

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty( o ile nie zostały  one złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 23 lipca 2021r (piątek)

do 30 lipca 2021r (piątek) godz.15.00

5.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

2  sierpnia 2021r

(poniedziałek)

 godz. 14.00

 

Aby podjąć naukę w klasie pierwszej uczniowie  muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie

 o zdolności do podjęcia nauki w danym zawodzie (brak przeciwwskazań zdrowotnych)

 

Na badania uczeń zgłasza się do Przychodni Medycyny Pracy:

×           z rodzicem,

×           ze skierowaniem wystawionym przez sekretariat Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska ,

×           z aktualnym orzeczeniem lekarza leczącego o stanie zdrowia, w przypadku stwierdzonych chorób.