Konkurs Przyrodniczo - Techniczny "Od przyrodnika do technika" - V EDYCJA 2022

 

   Logo Prezydenta Torunia

 

Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu Przyrodniczo – Technicznego pod hasłem „Od przyrodnika do technika” organizowanego przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika oraz Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem Konkursu Przyrodniczo – Technicznego jest uwrażliwienie młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na problemy środowiska w Polsce i krajach UE, rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów i podkreślenie znaczenia zawodów technicznych z branży inzynierii środowiska w kształtowaniu i ochronie zasobów naturalnych.

Konkurs Przyrodniczo – Techniczny składa się z trzech etapów:

  • Etap I – pisemny: „Test EKO” przeprowadzany jest przez szkoły na podstawie przesłanych przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 20 pytań testowych. Pytania będą dotyczyły następujących kategorii: Środowisko i technika, Zielony krajobraz, Czysta energia, Zwierzęta towarzyszące i Ochrona przyrody w krajach Unii Europejskiej.

       Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego protokołu z przebiegu I etapu (eliminacje szkolne) do 1 kwietnia 2022r.:

  • faxem 56 62 305 70
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsis.edu.pl
  • w wersji papierowej na adres: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń

          ~> w temacie e-mail lub na kopercie: Konkurs Przyrodniczo - Techniczny

  • Etap II „Świat wokół mnie” - odbędzie się 12 kwietnia 2022r. o godz. 10:00 na platformie testowej Testportal (dane z dostępem do testu będą przesłane do szkół i opiekunów uczestników). Biorą w nim udział uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji przeprowadzonych w szkołach (od 1 do 5 uczniów z każdej szkoły).
  • Finał konkursu, czyli III etap pn. „DIY, czyli zrób to sam” - odbędzie się  9 czerwca 2022r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

         III etap polega na wykonaniu przez 6 najlepszych uczniów, wytypowanych na podstawie testu II etapu konkursu, zadań na stanowisku, przy wykorzystaniu dostępnych wskazówek w ramach w/w 5 kategorii.

  • Ogłoszenie wynikow finału i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 9.06.2022.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku: Konkurs Przyrodniczo - Techniczny

 Pliki do pobrania:

- Regulamin Konkursu Przyrodniczo - Technicznego "Od przyrodnika do technika"

- Zagadnienia na Konkurs Przyrodniczo - Technicznego "Od przyrodnika do technika"

- Protokół przeprowadzenia eliminacji szkolnych