Konkurs Przyrodniczo - Techniczny "Od przyrodnika do technika" - VI EDYCJA 2023

 

                  

 

Zapraszamy do udziału w VI edycji Konkursu Przyrodniczo – Technicznego pod hasłem „Od przyrodnika do technika" organizowanego przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika oraz Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem Konkursu Przyrodniczo – Technicznego jest uwrażliwienie młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na problemy środowiska w Polsce i krajach UE, rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów i podkreślenie znaczenia zawodów technicznych z branży inżynierii środowiska w kształtowaniu i ochronie zasobów naturalnych.Konkurs Przyrodniczo – Techniczny składa się z trzech etapów:

Etap I – pisemny: „Test EKO" przeprowadzany jest przez szkoły na podstawie przesłanych przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 20 pytań testowych. Pytania będą dotyczyły następujących kategorii: Środowisko i technika, Zielony krajobraz, Czysta energia, Zwierzęta towarzyszące i Ochrona Przyrody w krajach Unii Europejskiej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego protokołu z przebiegu I etapu (eliminacje szkolne) do 24 marca 2023r.:
- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsis.edu.pl
- w wersji papierowej na adres: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń
~ w temacie e-mail lub na kopercie: Konkurs Przyrodniczo - Techniczny

Etap II „Świat wokół mnie" - odbędzie się 4 kwietnia 2023r. o godz. 10:00 na platformie testowej Testportal (dane z dostępem do testu będą przesłane do szkół i opiekunów uczestników). Biorą w nim udział uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji przeprowadzonych w szkołach (od 1 do 3 uczniów z każdej szkoły).

Etap III Finał konkursu (dwuczęściowy), czyli etap pn. „DIY, czyli zrób to sam" - odbędzie się 30 maja 2023 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
- I część – test wiedzy - o godzinie 10:00
- II część – test umiejętności praktycznych – o godzinie 11.00

W III etapie udział weźmie 15 najlepszych uczniów – finalistów konkursu - wytypowanych na podstawie testu II etapu konkursu.
• Do testu wiedzy przystąpią wszyscy finaliści (15 uczestników), którzy będą rozwiązywać test wiedzy składający się z 15 zadań.
• W wyniku testu wiedzy wyłonionych zostanie 6 laureatów konkursu, którzy w drugiej części sprawdzą swoje umiejętności praktyczne poprzez wykonanie zadań na stanowisku, przy wykorzystaniu dostępnych wskazówek w ramach w/w 5 kategorii.

Ogłoszenie wyników finału i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 30.05.2023r.