Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Sobota, 2020-04-04

Imieniny: Benedykta, Izodory

Konkurs Przyrodniczo - Techniczny "Od przyrodnika do technika"

 

   

 

Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu Przyrodniczo – Technicznego pod hasłem „Od przyrodnika do technika” organizowanego przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika oraz Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem Konkursu Przyrodniczo – Technicznego jest uwrażliwienie młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na kwestie związane z ochroną środowiska integrującej się Europy, rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za środowisko naturalne, a także rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów i podkreślenie znaczenia zawodów technicznych.


Konkurs Przyrodniczo – Techniczny składa się z trzech etapów:

  • Etap I – pisemny: „Test EKO” przeprowadzany jest przez szkoły na podstawie przesłanych przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 20 pytań testowych. Pytania będą dotyczyły następujących kategorii: Środowisko i technika, Zielony krajobraz, Czysta energia, Zwierzęta towarzyszące i Unia Europejska.

       Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego protokołu z przebiegu I etapu (eliminacje szkolne) do 05 marca 2020 r.:

  • faxem 56 62 305 70
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsis.edu.pl
  • w wersji papierowej na adres: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń

          ~> w temacie e-mail lub na kopercie: Konkurs Przyrodniczo - Techniczny

  • Etap II - pisemny pn. „Świat wokół mnie” (odbędzie się 20 marca 2020 r. o godz. 10:00) –  biorą w nim udział uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji przeprowadzonych w szkołach (od 1 do 5 uczniów z każdej szkoły).
  • Finał konkursu, czyli III etap pn. „DIY, czyli zrób to sam” (odbędzie się 20 marca 2020 r.) polega na wykonaniu przez 6 najlepszych uczniów, wytypowanych na podstawie testu II etapu konkursu, zadań na stanowisku, przy wykorzystaniu dostępnych wskazówek w ramach w/w 5 kategorii.

 

Pliki do pobrania

- Regulamin Konkursu Przyrodniczo - Technicznego "Od przyrodnika do technika"

- Zagadnienia na Konkurs Przyrodniczo - Technicznego "Od przyrodnika do technika"

- Protokół przeprowadzenia eliminacji szkolnych