Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Piątek, 2018-02-23

Imieniny: Damiana, Romana
Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja i opłaty

REKRUTACJA

Rekrutacja do Internatu ZSIŚ odbywa się w oparciu o REGULAMIN REKRUTACJI na dany rok szkolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie do internatu  jest złożenie PODANIA.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU
ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU
 

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


1. Rekrutacja na rok szkolnych 2017/2018 odbywa się na podstawie złożonych WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO INTERNATU (do pobrania na www.zsis.edu.pl w zakładce internat lub osobiście na miejscu, w internacie).

2. Wniosek  o przyjęcie do internatu należy składać w Internacie ZSIŚ, ul. Batorego 43/49 wg podanego poniżej terminarza rekrutacji.

3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSIŚ w Toruniu. W dalszej kolejności, na wolne miejsca, przyjmowani są uczniowie z innych szkół ponadgimnzjalnych.

4. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie następujące kryteria:

I.  Kandydat jest uczniem ZSIŚ.
II. Kandydat jest uczniem innej szkoły ponadgimnazjalnej i pobiera naukę poza miejscem zamieszkania.
III. Kandydat jest uczniem klasy I.
IV. Kandydat ma rodzeństwo, które mieszka w internacie.

5. Do internatu kandydaci zapisywani są jeden raz, na cały etap edukacji w szkole ponadgimnazjalnej.

6. W kolejnych latach składa się jedynie deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie.

 
 
Terminarz rekrutacji:

01-23.06.2017 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie (u  wychowawców grup, pisemne poświadczenie)

01.05.– 27.06.2017 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do internatu (druk – Wniosek o przyjęcie do internatu)

29.06.2017 r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników naboru/rekrutacji podstawowej

- listy wychowanków przyjętych wywieszane są w placówce

- można również uzyskać informację pod nr tel. 56/659 70 78, w godz.8.00-15.00

- kandydaci, dla których zabrakło miejsc w internacie wpisani są na listę rezerwową,
(w sytuacji, gdyby któryś z wychowanków przyjętych do internatu zrezygnował z chęci zamieszkania w nim, kandydaci z listy rezerwowej są na bieżąco informowani telefonicznie o możliwości przyjęcia ich do internatu)

17 - 20. 07.2017 r.  do godz.12.00  potwierdzanie woli zamieszkania w internacie (osobiście lub telefonicznie)

UWAGA
Kandydat, który złożył podanie w wyznaczonym czasie, ale  nie potwierdził w ustalonym terminie woli zamieszkania w internacie, jest automatycznie usunięty z listy przyjętych

po 20 lipca 2017 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

- w przypadku, gdy na dzień 20.07.2017 r. nie ma wolnych miejsc w internacie, kandydaci, którzy złożyli po tym terminie podanie do internatu wpisani są na listę rezerwową (w dalszej kolejności, za kandydatami, dla których zabrakło miejsc w rekrutacji podstawowej)

 

 


OPŁATY

Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:

- opłata za wyżywienie - obecna stawka żywieniowa to 15,00 zł dziennie, uzależniona jest od aktualnych rynkowych cen artykułów spożywczych,

- opłata za zakwaterowanie w internacie wynosi 60,00 zł lub 70,00 zł w zależności od tego czy wychowanek pozostaje na weekend czy wyjeżdża w piątek do domu.

Każdy wychowanek przyjmowany do internatu zobowiązany jest do uiszczenia kaucji na ewentualne usterki w wysokości 50,00 zł. Jest do opłata jednorazowa i podlega zwrotowi w chwili opuszczenia internatu w danym roku szkolnym.

 

Podanie do Internatu poniżej w plikach do pobrania :)

Pliki do pobrania