Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Wtorek, 2021-04-13

Imieniny: Artemona, Justyny

Konsultacje nauczycieli

 Konsultacje z nauczycielami w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów i rodziców

Konsultacje odbywają się zgodnie z §4 Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu.

1.Konsultacje są dla ucznia dobrowolne. Odbywają się w formie uzgodnionej z nauczycielem (stacjonarnej lub zdalnej) po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.
2.Chęć udziału w konsultacjach z danego przedmiotu należy zgłosić 2 dni wcześniej do nauczyciela, wysyłając wiadomość na e-dzienniku.

 

Nazwisko i imię

Przedmiot

Forma kontaktu

ARAŹNA JUSTYNA

Biologia, Chemia e-dziennik, skype, platforma Teams araznajustyna@gmail.com

BANACH KRZYSZTOF

Montaż Systemów Energetyki Odnawialnej

e-dziennik, platforma Teams, , Facebook grupy uczniowskie, massenger,

 zsis.sala12@gmail.com

BAŃKOWSKA ANETA

Systemy energetyki odnawialnej, Obsługa systemów energetyki odnawialnej, Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej

e-dziennik, platforma Teams, komunikator Messenger,

 aneta.bankowska@wp.pl

BANASIAK JOANNA

Kontrola jakości w inżynierii środowiska
i melioracji;

Dokumentacja budowlana, Dokumentacja techniczna, Obiekty budownictwa inżynieryjnego

e-dziennik, platforma Teams, jbanasiak.zsis@gmail.com

CHMIELEWSKA KINGA

 Matematyka

e-dziennik, platforma Teams,

platforma Teams,

zsis.kchmielewska@gmail.com

CZERWIONKA PIOTR

Fizyka, Matematyka

e-dziennik, platforma Teams

komunikator ZOOM

 zsis.czerwionka@gmail.com

dysk internetowy Google

DAJERLING DOMINIK Religia 

e-dziennik, platforma Teams,

godsavedus2020@gmail.com

DEMBEK DOROTA

Przedmioty zawodowe Technik Architektury Krajobrazu e-dziennik; platforma Teams, dorotadembek3@wp.pl, 

DERKOWSKA EWELINA

 Technologia montażu e-dziennik, platforma Teams e.derkowska@zsis.edu.pl

DRĄŻKOWSKI ALEKSANDER

Język niemiecki e-dziennik; aleksdr@wp.pl

DORSZEWSKI PIOTR

Chów i hodowla zwierząt, Prowadzenie produkcji zwierzęcej

e-dziennik;platforma Teams,

pdorszewski@zsis.edu.torun.pl;  

DREŚLIŃSKA PATRYCJA

Technika sanitarna;

Melioracje wodne;

Kosztorysowanie w budownictwie; Podstawy kosztorysowania w budownictwie;

Rysunek techniczny;

Dokumentacja techniczna

w budownictwie

e-dziennik,

platforma Teams

patrycjadreslinska@gmail.com,

komunikator Messenger,

 

 

DUWE AGNIESZKA

Prowadzenie produkcji zwierzęcej;

Chów i hodowla zwierząt;

Anatomia i fizjologia

zwierząt
e-dziennik, platforma Teams, Messenger, Skype, agnieszka.duwe@wp.pl, komunikator Discord

FIAŁKOWSKA EWA

Plastyka

e-dziennik, platforma Teams,

FORYŚ-HUSSEIN ANNA

Diagnostyka weterynaryjna, Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

e-dziennik, platforma Teams

poczta: afo81@wp.pl, Messenger fb

GAWRYCH MAREK

Informatyka e-dziennik, platforma Teams dysk internetowy Google, edupolis.pl, epodreczniki.pl

GODLEWSKA KATARZYNA

Podstawy przedsiębiorczości e-dziennik, platforma Teams

KARPIŃSKA KATARZYNA

Historia,

Historia i społeczeństwo;

Wiedza o Społeczeństwie

e-dziennik, platforma Teams, k.karpinska@adres.pl

KILASZEWSKA BOŻENA

Język polski, Wiedza o kulturze

e-dziennik, platforma Teams, Messenger,

bkilaszewska@gmail.com

KRUPSKI JAN

Prace w obiektach malej architektury krajobrazu

e-dziennik, platforma Teams

KONTOWICZ KAMIL

Wychowanie fizyczne

e-dziennik, platforma Teams

kontigol@wp.pl, Messenger

KOSIACKA - WOCH ANETA

Diagnostyka weterynaryjna, Kontrola i nadzór

e-dziennik, platforma Teams, anetakosiacka@poczta.onet.pl

KULUS JAKUB

Anatomia i fizjologia

zwierząt;

Anatomia fizjologia

zwierząt w praktyce;   

Profilaktyka i leczenie chorób;  Profilaktyka i leczenie chorób

w praktyce;     

Rozród i inseminacja zwierząt;    

Rozród i inseminacja zwierząt

w praktyce    

 e-dziennik, platforma Teams kulusjakub@gmail.com

MACIEJEWICZ ANETA

Język angielski;

Podstawy ochrony środowiska; Geodezja

e-dziennik, platforma Teams, aneta.maciejewicz@wp.pl

MAŁKIEWICZ BEATA

 Geografia

 e-dziennik, platforma Teams zsis.bmalkiewicz@gmail.com

MARGOL DOROTA

Język niemiecki

e-dziennik, platforma Teams dorotluu@wp.pl lub zsis.dmargol@gmail.com,

komunikator Messenger,

KS. MESZYŃSKI ŁUKASZ

Religia 

 e-dziennik, platforma Teams

myszalucas@wp.pl

 NIKANDROW ANNA

Wychowanie fizyczne

e-dziennik, platforma Teams

zsis.nikandrow@gmail.com

OŁÓW LUCYNA

Kosztorysowanie

e-dziennik, platforma Teams,

OZGA ANNA

Projekty obiektów małej architektury krajobrazu;

Obiekty małej architektury krajobrazu;

Prace w obiektach malej architektury krajobrazu

e-dziennik, platforma Teams, zsisozga@gmail.com

PAWŁOWSKI ŁUKASZ

 Wychowanie fizyczne

e-dziennik, platforma Teams

komunikator Messenger, lukaszpawlowski100@wp.pl

POSACHOWICZ MAGDALENA

Edukacja dla bezpieczeństwa; Historia i Społeczeństwo e-dziennik.,platforma Teams m.posachowicz@wp.pl

POŚPIECH VIOLETTA

Język angielski

e-dziennik, platforma Teams

violetta.pospiech@interia.pl

SAGAŁA BARBARA

 Język polski

e-dziennik, platforma Teams,

sagalabarbara47@gmail.com

WOJDOWICZ ANNA

Język angielski

e-dziennik, Messenger, platforma Teams,  rosa.pulchra@wp.pl

WOŁCZUK KATARZYNA

 Biologia

 e-dziennik, platforma Teams,

WIŚŃIEWSKI BARTŁOMIEJ

Historia

e-dziennik, platforma Teams,

ZARYCHTA MAGDALENA

Język angielski

e-dziennik, platforma Teams,

zarychtmagdalena9@gmail.com, komunikator messanger, plunx@o2.pl

ZIELIŃSKA - GOEBEL MAGDALENA

Biologia

e-dziennik, platforma Teams,