Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Wtorek, 2020-08-11

Imieniny: Luizy, Włodzmierza

Konsultacje nauczycieli

 

Konsultacje z nauczycielami w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów i rodziców

w czasie zdalnego nauczania w dniach 25.03.2020 - do odwołania

Nazwisko i imię

Przedmiot

Forma kontaktu

ARAŹNA JUSTYNA

Biologia , Chemia e-dziennik, skype, platforma Teams araznajustyna@gmail.com

BANACH KRZYSZTOF

Montaż Systemów Energetyki Odnawialnej

e-dziennik, komunikator Discord, Facebook grupy uczniowskie, massenger,

 zsis.sala12@gmail.com

BAŃKOWSKA ANETA

Systemy energetyki odnawialnej, Obsługa systemów energetyki odnawialnej, Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej

e-dziennik, komunikator Messenger,

 aneta.bankowska@wp.pl

BANASIAK JOANNA

Kontrola jakości w inżynierii środowiska
i melioracji;

Dokumentacja budowlana, Dokumentacja techniczna, Obiekty budownictwa inżynieryjnego

e-dziennik, jbanasiak.zsis@gmail.com

CHMIELEWSKA KINGA

 Matematyka

e-dziennik, komunikator Discord,

platforma Teams,

zsis.kchmielewska@gmail.com

CZERWIONKA PIOTR

Fizyka, Matematyka

e-dziennik, platforma Teams

komunikator ZOOM

 zsis.czerwionka@gmail.com

dysk internetowy Google

DAJERLING DOMINIK Religia 

e-dziennik,

godsavedus2020@gmail.com

DEMBEK DOROTA

Przedmioty zawodowe Technik Architektury Krajobrazu e-dziennik; dorotadembek3@wp.pl, 

DERKOWSKA EWELINA

 Technologia montażu e-dziennik, e.derkowska@zsis.edu.pl

DRĄŻKOWSKI ALEKSANDER

Język niemiecki e-dziennik; aleksdr@wp.pl

DORSZEWSKI PIOTR

Chów i hodowla zwierząt, Prowadzenie produkcji zwierzęcej

e-dziennik;

pdorszewski@zsis.edu.torun.pl;  

DREŚLIŃSKA PATRYCJA

Technika sanitarna;

Melioracje wodne;

Kosztorysowanie w budownictwie; Podstawy kosztorysowania w budownictwie;

Rysunek techniczny;

Dokumentacja techniczna

w budownictwie

e-dziennik,

patrycja.dreslinska@wp.pl,

patrycjadreslinska@gmail.com,

komunikator Messenger,

komunikator Discord.

platforma Teams

DUWE AGNIESZKA

Prowadzenie produkcji zwierzęcej;

Chów i hodowla zwierząt;

Anatomia i fizjologia

zwierząt
e-dziennik, Messenger, Skype, agnieszka.duwe@wp.pl, komunikator Discord

FORYŚ-HUSSEIN ANNA

Diagnostyka weterynaryjna, Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

e-dziennik poczta: afo81@wp.pl, Messenger fb

GAWRYCH MAREK

Informatyka e-dziennik, dysk internetowy Google, edupolis.pl, epodreczniki.pl

GREDING KRZYSZTOF

Historia e-dziennik, kgrreding@gmail.com, komunikator: Messenger

KARPIŃSKA KATARZYNA

Historia,

Historia i społeczeństwo;

Wiedza o Społeczeństwie

e-dziennik, platforma Teams, k.karpinska@adres.pl

KILASZEWSKA BOŻENA

Język polski

e-dziennik, platforma Teams, komunikator Discord, Messenger,

bozena.kilaszewska@wp.pl

KONTOWICZ KAMIL

Wychowanie fizyczne e-dziennik, kontigol@wp.pl, Messenger

KOSIACKA - WOCH ANETA

Diagnostyka weterynaryjna, Kontrola i nadzór

e-dziennik, platforma Teams, anetakosiacka@poczta.onet.pl

KULUS JAKUB

Anatomia i fizjologia

zwierząt;

Anatomia fizjologia

zwierząt w praktyce;   

Profilaktyka i leczenie chorób;  Profilaktyka i leczenie chorób

w praktyce;     

Rozród i inseminacja zwierząt;    

Rozród i inseminacja zwierząt

w praktyce    

 e-dziennik, kulusjakub@gmail.com

MACIEJEWICZ ANETA

Język angielski;

Podstawy ochrony środowiska; Geodezja

e-dziennik, platforma Teams, aneta.maciejewicz@wp.pl

MAŁKIEWICZ BEATA

 Geografia

 e-dziennik, zsis.bmalkiewicz@gmail.com, platforma Teams

MARGOL DOROTA

Język niemiecki

e-dziennik, dorotluu@wp.pl lub zsis.dmargol@gmail.com,

komunikator Messenger,

platforma Google Teams, kontakt telefoniczny

MARKUSZEWSKA-GROSIK SYLWIA

Podstawy przedsiębiorczości; Działalność gospodarcza  sylwiam-81@wp.pl

MASŁOWSKA MAGDALENA

Wychowanie do życia w rodzinie e-dziennik, wdzwr-mm@wp.pl

KS. MESZYŃSKI ŁUKASZ

Religia   e-dziennik, myszalucas@wp.pl

 NIKANDROW ANNA

Wychowanie fizyczne

e-dziennik,

zsis.nikandrow@gmail.com

OZGA ANNA

Projekty obiektów małej architektury krajobrazu;

Obiekty małej architektury krajobrazu;

Prace w obiektach malej architektury krajobrazu

e-dziennik, platforma Teams, serwisogrody@wp.pl

PAWŁOWSKI ŁUKASZ

 Wychowanie fizyczne e-dziennik, komunikator Messenger, lukaszpawlowski100@wp.pl

POSACHOWICZ MAGDALENA

Edukacja dla bezpieczeństwa; Historia i Społeczeństwo e-dziennik.,m.posachowicz@wp.pl

POŚPIECH VIOLETTA

Język angielski

e-dziennik

violetta.pospiech@interia.pl

SAGAŁA BARBARA

 Język polski

sagalabarbara47@gmail.com

e-dziennik, 

SEKLECKA EDYTA

Podstawy projektowania;

Pracownia urządzania zieleni, Ochrona i kształtowanie krajobrazu, Stylizacja ogrodowa,

Pracownia prac w obiektach zielonych,

Rośliny ozdobne

e-dziennik, komunikator Messanger,

zsis.seklecka@gmail.com

WEGNER - STAROMŁYŃSKA JOLANTA

Plastyka,

Wiedza o kulturze

e-dziennik, komunikator Meet,

j.wegner-staromlynska@wp.pl

WOJDOWICZ ANNA

Język angielski

e-dziennik, Messenger, platforma Teams,  rosa.pulchra@wp.pl

WOŁCZUK KATARZYNA

 Biologia

 e-dziennik

ZARYCHTA MAGDALENA

Język angielski

e-dziennik,

zarychtmagdalena9@gmail.com, komunikator messanger,platforma Teams,  plunx@o2.pl