Konsultacje nauczycieli

 Konsultacje z nauczycielami w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów i rodziców

Konsultacje odbywają się zgodnie z §4 Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu.

1. Konsultacje są dla ucznia dobrowolne. Odbywają się w formie uzgodnionej z nauczycielem (stacjonarnej lub zdalnej) po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.

2. Chęć udziału w konsultacjach z danego przedmiotu należy zgłosić 2 dni wcześniej do nauczyciela, wysyłając wiadomość na e-dzienniku.