Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Sobota, 2020-09-26

Imieniny: Cypriana, Justyny
Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

"Wyprawka szkolna"

2020-09-01

Prymus Pomorza i Kujaw

2020-09-01

Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw" jest 7-letnim projektem stypendialnym skierowanym do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w regionie kujawsko-pomorskim. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizuje Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w województwie kujawsko-pomorskim.

Czytaj więcej o: Prymus Pomorza i Kujaw

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2020-09-01

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Wypłata stypendium uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium do pobrania w zakładce https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl/

Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września 2020r.
Potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny w zakładce Pobierz), kopia świadectwa szkolnego, kopie dokumentów potwierdzających pozalekcyjne osiągnięcia edukacyjne rozwijające umiejętności zawodowe, UWAGA: Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły,
Wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpis wnioskodawcy wraz z dokumentami można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).

 

Czytaj więcej o: Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

2020-09-01
Powiększ zdjęcie

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników obowiązującą w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Czytaj więcej o: Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

2020-09-01
Powiększ zdjęcie

01 września 2020r. odbył się uroczysty apel rozpoczynający nowy rok szkolny. Apel niekonwencjonalny, gdyż ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 uczestniczyły w nim tylko klasy pierwsze. Pozostali uczniowie spotkali się bezpośrednio ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Pani Dyrektor Magdalena Posachowicz powitała serdecznie zebranych, życzyła uczniom szybkiej aklimatyzacji do nowych warunków szkolnych oraz wysokich wyników w nauce.

 

Czytaj więcej o: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21