Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Wtorek, 2021-04-13

Imieniny: Artemona, Justyny

Projekt „Recepta na sukces zawodowy. Słoweńskie doświadczenia inspiracją dla toruńskich uczniów”

ZSIŚ bierze udział w projekcie pt. „Recepta na sukces zawodowy. Słoweńskie doświadczenia inspiracją dla toruńskich uczniów” realizowany w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektu uczniowie udadzą się na trzytygodniowe praktyki zawodowe w kierunku architektura krajobrazu do naszego wieloletniego partnera w zakresie praktyk zawodowych - słoweńskiej szkoły GRM Center Biotehnike in Turizma w Novo Mesto. 

Celem projektu jest przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności poprzez pracę, obserwację i dokumentację. Ważne jest, aby nabyte umiejętności uczniowie potrafili przenieść na polski grunt, aby stawały się one elementem kwalifikacji w zawodzie. Bardzo ważnym celem projektu jest również pobudzenie wyobraźni uczniów pozwalające na adoptowanie zaobserwowanych dobrych przykładów aktywności i przedsiębiorczości młodych ludzi w innych krajach (w Słowenii). 

Termin realizacji: 31.12.2015 r. - 30.12.2016 r.

 

   

 

Od 31.12.2015 r. do 30.12.2016 r. ZSIŚ bierze udział w projekcie pt.„Recepta na sukces zawodowy. Słoweńskie doświadczenia inspiracją dla toruńskich uczniów” o numerze 2015-1-PL01-KA102-014832 realizowany w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W kwietniu br. grupa 15 uczniów z klasy III AA uda się na trzytygodniowe praktyki zawodowe w kierunku architektura krajobrazu do naszego wieloletniego partnera w zakresie praktyk zawodowych - słoweńskiej szkoły GRM Center Biotehnike in Turizma w Novo Mesto. 

Celem projektu jest przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności poprzez pracę, obserwację i dokumentację. Ważne jest, aby nabyte umiejętności uczniowie potrafili przenieść na polski grunt, aby stawały się one elementem kwalifikacji w zawodzie. Bardzo ważnym celem projektu jest również pobudzenie wyobraźni uczniów pozwalające na adoptowanie zaobserwowanych dobrych przykładów aktywności i przedsiębiorczości młodych ludzi w innych krajach (w Słowenii). 

Pozostałe cele szczegółowe to:
- poznanie języka i fachowych określeń, charakterystycznych dla branży (architektura krajobrazu), jak również swobodna  komunikacja w obcym języku na co dzień,

- poznanie nowych technologii związanych z zagospodarowaniem przestrzeni, skwerów zieleni, pielęgnacji trawników, roślin, kwietników, rabat itp.

- poznanie projektów rewitalizacji terenów zieleni oraz strategii ochrony środowiska ( środowisko, w którym żyjemy powinno być tak urządzone, aby jak najbardziej było zbliżone do naturalnego, aby człowiek żył w zgodzie z naturą stosując optymalne rozwiązania  przy zagospodarowaniu  terenu),

- praktyczne wykonywanie projektów (budowa różnych układów/planowanie organizacji przestrzeni wraz ze schematami na podstawie informacji uzyskanych o obiektach), 

- wykorzystanie nabytych kwalifikacji na rynku pracy (wchodząc na rynek pracy uczniowie będą bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe),

- nawiązanie kontaktów branżowych,

- większa otwartość, aktywna mobilność i pewność siebie,

- większa świadomość potrzeby dalszego kształcenia się, w tym potrzeby kształcenia się przez całe życie,

- poznanie nowych kultur i społeczności,

- poznanie nowych gatunków roślin z innych stref klimatycznych, 

- poprawa jakości pracy szkoły poprzez nowe doświadczenia nabyte dzięki współpracy międzynarodowej.

Osiągnięcie celów głównych i szczegółowych ma doprowadzić do tego, aby młodzi ludzie byli jak najlepiej przygotowani do samodzielnego i udanego wejścia na drogę rozwoju osobistego i budowy kariery zawodowej. Tak uzyskane efekty projektu będą miały trwały charakter. Innymi słowy praktyka odbyta w ramach projektu ma przygotować do świadomego działania i wzięcia spraw w swoje ręce - tak aby w przyszłości nasi absolwenci mogli odczuć satysfakcję, z tego co będą robić i to za godziwe pieniądze. Staż w Słowenii jest jednym z etapów rozwoju ich osobowości i świadomości zawodowej. Jeżeli chodzi o szkołę, osiągnięte cele będą miały znaczący wpływ na postrzeganie szkoły na rynku szkół zawodowych jako innowacyjnej, kompetentnej oraz otwartej na międzynarodową współpracę, podniosą atrakcyjność prowadzonych zajęć, poprawią efekty uczenia i nauczania języków obcych zawodowych oraz zmienią obiegową opinię, że szkoły zawodowe to szkoły gorszej jakości.

Oto kilka odpowiedzi samych uczniów zakwalifikowanych do projektu na pytanie: 

„Dlaczego chcesz wziąć udział w wyżej wymienionym projekcie?”

Paulina – „Chciałabym poznać nowych ludzi, nauczyć się nowych rzeczy, wyjechać za granicę i poznać nowe miejsca”

Daria – „Chcę nabyć doświadczenie w moim zawodzie”

Adrian – „Chcę zobaczyć, jak wygląda praca w tym zawodzie za granicą”

Oliwia – „Projekt ten pozwoli mi zdobyć cenne doświadczenie”