Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Sobota, 2021-03-06

Imieniny: Jordana, Marcina

Projekt innowacyjny „Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”

W ramach projektu „Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych” wzięło udział 20 szkół z 5-ciu województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. W tej grupie znalazł się również Zespół Szkół Inżynierii Środowiska.

 

 

 

Praktyczny program OZE

Projekt innowacyjny „Praktyczny program z zakresu OZE

– innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”

 

         EKSPERT – SITR Spółka z o.o. w Koszalinie wspólnie z Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie realizuje projekt innowacyjny w ramach działania 3.5. Projekty innowacyjne, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

     W ramach projektu „Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych” wzięło udział 20 szkół z 5-ciu województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. W tej grupie znalazł się również Zespół Szkół Inżynierii Środowiska. Od września w szkole prowadzone są zajęcia dla Grupy Energetycznej składającej się z 15-stu uczniów, którzy wraz z dwoma nauczycielami podczas zajęć dydaktycznych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć praktycznych testują zupełnie nowy program nauczania. Uczniom zapewniono materiały dydaktyczne – każdy z nich otrzymał podręcznik pt. „Odnawialne źródła energii – nasza przyszłość”.

      Ponadto uczniowie mają możliwość poznania obsługi wielu modeli dydaktycznych m.in. mobilnego modelu fotowoltaicznego, modelu solarnego, czy siłowni wiatrowej. Mają także możliwość korzystania z tablic edukacyjnych i prezentacji multimedialnych zawierających informacje o miejscach i sposobach wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Stanowią one m.in. wyposażenie pracowni przeznaczonej do prowadzenia tych zajęć. W ramach realizowanego projektu przewidziana jest także 2-dniowa praktyka dla uczniów w gospodarstwach stosujących OZE. Zajęcia mają na celu przybliżenie tematyki związanej z innowacyjnością w zakresie odnawialnych źródeł energii.