Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Poniedziałek, 2021-03-08

Imieniny: Beaty, Juliana

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Celem ogólnym projektu jest podniesienie do grudnia 2013 r. poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwach: opolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy.

Okres realizacji Projektu to 01.10.2009 – 31.12.2013

 

Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnychPolski centralnej i południowo – zachodniej

SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie do grudnia 2013 r. poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwach: opolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe Projektu to:

- wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych 4000 uczniów z 40 szkół w ramach programów nauczania;

- zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych:

    - Wakacyjne Obozy Naukowe,
    - Koła Naukowe,
    - Studium Kompetentnych Liderów,
    - Przedsiębiorstwo Symulacyjne;

- wsparcie nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego opartego o programy autorskie uwzględniające kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości;

- zwiększenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z 4 województw i 40 szkół.


Beneficjen
ci Projektu to uczniowie 40 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich z województw: dolnośląskiego; kujawsko-pomorskiego; opolskiego; wielkopolskiego.

Okres realizacji Projektu to 01.10.2009 – 31.12.2013

W rezultacie wdrażania Projektu:

  • zostanie opracowanych i upowszechnionych 160 programów nauczaniaopracowanych przez 160 nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości, języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT
  • 4000 uczniów zostanie objętych nauczaniem w oparciu o autorskie programy
  • 1600 uczniów weźmie udział w Wakacyjnych Obozach Naukowych i Kołach Naukowych
  • 240 uczniów będzie uczestniczyć w Studium Kompetentnych Liderów
  • 400 uczniów będzie uczestniczyć w Przedsiębiorstwie Symulacyjnym
  • powstaną liczne raporty, publikacje, artykuły
  • 4000 uczniów nabędzie umiejętność praktycznego wykorzystania Kompetencji Kluczowych 4000 uczniów podniesie wiedzę i umiejętności w zakresie Kompetencji Kluczowych zostanie nawiązana współpraca pomiędzy nauczycielami z różnych szkół i województw