Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Poniedziałek, 2021-03-08

Imieniny: Beaty, Juliana

Projekt „Skill Sharing in Renewable Energy” w ramach programu Comenius Regio Partnerskie Projekty

Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów.


Celem projektu „Skill Sharing in Renewable Energy” jest wypracowanie nowych i innowacyjnych metod szkolenia i szerzenia świadomości na temat źródeł energii odnawialnej, umiejętności zawodowych wymaganych w tym sektorze oraz możliwości kariery zawodowej jakie ten sektor oferuje. W ramach projektu powstaną centra szkoleniowe w Szkocji oraz w naszej szkole.

 

       

 

Comenius Regio

1.      Informacje ogólne o programie Comenius Regio Partnerskie Projekty.

2.      Informacje o projekcie „Skill Sharing in Renewable Energy” (Wymiana umiejętności dotyczących odnawialnych źródeł energii) w ramach programu Comenius Regio Partnerskie Projekty.

3.      Początki współpracy - wizyta delegacji szkockiej w Polsce 20 – 21.09.2011.

4.      Wizyta delegacji polskiej w Szkocji 7 – 11.11.2011. 

  

1. Informacje ogólne o programie Comenius Regio Partnerskie Projekty:

Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów.

Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej.

  

2. Cel projektu „Skill Sharing in Renewable Energy” w ramach programu Comenius Regio Partnerskie Projekty:

Celem projektu „Skill Sharing in Renewable Energy” jest wypracowanie nowych i innowacyjnych metod szkolenia i szerzenia świadomości na temat źródeł energii odnawialnej, umiejętności zawodowych wymaganych w tym sektorze oraz możliwości kariery zawodowej jakie ten sektor oferuje. W ramach projektu powstaną centra szkoleniowe w Szkocji oraz w naszej szkole. Dofinansowanie projektu wynosi 44600 euro. Projekt przewidziany jest na 2 lata (sierpień 2011- lipiec 2013).

  

3. Początki współpracy - wizyta delegacji szkockiej w Polsce 20 – 21.09.2011.

W dniach 20 i 21 września 2011 roku z wizytą w Toruniu przebywała delegacja zagraniczna z hrabstwa Fife ze Szkocji. Gośćmi naszej szkoły byli przedstawiciele Urzędu Regionalnego Fife w Szkocji p. Lucinda McAllister - lider grupy odpowiedzialnej za szkolenia zawodowe, p. Maciej Dokurno pracownik spraw rozwoju oraz p. Fraser Durie dyrektor rozwoju edukacji Adam Smith College​. Celem wizyty było zapoznanie partnerów projektu oraz omówienie zasad realizacji i finansowania projektu pt. „Skill Sharing in Renewable Energy” w ramach programu Comenius Regio Partnerskie Projekty. Partnerami po stronie szkockiej są władze hrabstwa Fife, Kirkland High School & Comunity College w Kirkcaldy oraz Adam Smith College, natomiast po stronie polskiej Urząd Miejski w Toruniu, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Wspólny projekt dotyczy wymiany doświadczeń obu regionów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Delegacja szkocka gościła w naszej szkole, a także spotkała się z władzami miasta Torunia oraz przedstawicielami CKU. Wizytę delegacji polskiej w Szkocji zaplanowano w dniach 7 – 11.11.2011.

Galeria

Powiększ zdjęcie