Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Niedziela, 2019-08-18

Imieniny: Bogusława, Bronisława

Konferencja podsumowująca projekt pt. "Europejskie staże toruńskich techników kluczem do innowacyjnej gospodarki naturalnymi zasobami przyrody”

W dniu 23.11.2018 r. odbyła się w naszej szkole konferencja podsumowująca projekt pt. "Europejskie staże toruńskich techników kluczem do innowacyjnej gospodarki naturalnymi zasobami przyrody” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036257 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt rozpoczął się 1.11.2017 r., a zakończy się 31.12.2018 r. Brało w nim udział 15 uczniów z kierunku technik architektury krajobrazu, 15 osób z kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz 5 osób z kierunku technik inżynierii środowiska i melioracji.

Relacja z konferencji TV Toruń

https://youtu.be/4ktG1PGF8Aw

 

 

Uczniowie pojechali na trzytygodniowe praktyki zagraniczne do Słowenii do GRM Novo mesto Center Biotehnike in Turizma (acrhitektura krajobrazu) oraz czterotygodniowe praktyki do Hawierzowa w Republice Czeskiej (odnawialne źródła energii, inżynieria środowiska i melioracji), które odbyły się w 3 firmach czeskich zarekomendowanych przez firmę pośredniczącą Agamos.

Konferencja była uroczystym podsumowaniem rocznych działań projektowych poprzez rozpowszechnienie rezultatów udziału w projekcie wśród zaproszonych gości, rodziców oraz uczniów i nauczycieli. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, przedstawiciele Centrum informacji młodzieży Młodzieżowego Domu Kultury, dyrektorzy toruńskich techników, rodzice uczestników projektu oraz uczniowie z młodszych klas.

Podczas konferencji wystąpienia mieli uczniowie klas IV AA i IV BC, którzy uczestniczyli w projekcie. Przedstawili oni prezentacje na temat zagranicznych praktyk zawodowych, wykonywanych czynności, spędzania wolnego czasu oraz znaczenia udziału w projekcie w ich rozwoju zawodowym  i osobistym. O wpływie uczestnictwa w projekcie na funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym mówił również dyrektor szkoły Józef Pyrczak. O niekwestionowanych korzyściach z realizacji projektów unijnych, a także o nowym projekcie mającym rozpocząć się 1.12.2018 w naszej szkole (współpraca z GRM Novo mesto Center Biotehnike in Turizma w Słowenii oraz z firmą pośredniczącą Euromind w Sewilli, Hiszpania) mówiła także koordynatorka aktualnego projektu, pani Aneta Maciejewicz. Natomiast dwie panie prelegentki (pani Elżbieta Tomaszewska -  doradca metodyczny z geografii z Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, ekspertka w dziedzinie realizacji projektów unijnych oraz pani Anita Streich – koordynatorka projektów unijnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich) uświadamiały słuchaczy, jakie korzyśli niesie ze sobą uczestnictwo w projektach unijnych i uzyskanie stosowanych w nich certyfikatów oraz jak wielką szansę na rozwój niosą dla naszego województwa, miasta i szkoły programy takie jak POWER VET czy Erasmus+. Kolejną atrakcją dla uczestników był występ wokalny uczennic z klasy I DW kierunku technik weterynarii.

Najważniejszym punktem konferencji było wręczenie uczestnikom projektu przez dyrektora Józefa Pyrczaka certyfikatów potwierdzających odbycie zagranicznych praktyk zawodowych. Po konferencji wszyscy uczestnicy projektu, ich rodzice oraz goście zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek.

Za organizację konferencji odpowiedzialni byli: p. Aneta Maciejewicz, p. Dorota Dembek, p. Małgorzata Sobczak, p. Izabela Boroch.

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie