Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Niedziela, 2019-03-24

Imieniny: Gabrieli, Marka

Rodzina w Centrum – Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.

Projekt skierowany jest do:

  • osób w rodzinie przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
  • osób przebywających w pieczy zastępczej;
  • osób opuszczających pieczę zastępczą;
  • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
  • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze.

Projekt skierowany jest do osób, których miejscem zamieszkania lub centrum życiowej aktywności znajduje się na terenie Torunia.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

Szczegóły oferty i dokładne informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.mopr.torun.pl/index.php/projekty-efs/815-rodzina-w-centrum