Wyróżnienie dla ZSIŚ w VI edycji konkursu "Potrzeby rynku pracy naszą misją"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jako jedyna szkoła w Toruniu otrzymaliśmy wyróżnienie w VI edycji konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dla techników i szkół branżowych pod hasłem: „Potrzeby rynku pracy naszą misją”.
Już od 6 lat Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu nagradza szkoły, które kształcą na wysokim poziomie w zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu to szkoła, dla której priorytetem jest ścisła współpraca z pracodawcami, która bada losy swoich absolwentów i na bieżąco dostosowuje kształcenie do potrzeb pracodawców.
Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
Dziękujemy za wyróżnienie!