Organizacja i funkcjonowanie Internatu od 01.09.2021r.

Uwaga!
wychowankowie internatu i ich rodzice
ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INTERNATU OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021r.

W związku z funkcjonowaniem internatu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-COV-2 od dnia 1 września 2021 r w naszym internacie nadal obowiązują szczegółowe procedury dotyczące organizacji i funkcjonowania internatu.
W związku z tym prosimy o:
- zapoznanie się z nimi (w załączeniu) - zamieszczamy procedury dot. bezpośrednio wychowanków, z całością dokumentu można zapoznać się na miejscu w internacie,
- wydrukowanie i wypełnienie załączonego OŚWIADCZENIA oraz dostarczenie go do internatu w dniu kwaterowania.

Procedury dotyczące organizacji i funkcjonowania Internatu Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego

Procedury obowiązujące wychowanków podczas pobytu w internacie

Odwiedziny wychowanków i wejście do internatu dla osób z zewnątrz

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2 u wychowanka

OŚWIADCZENIE/rodzica/opiekuna prawnego/wychowanka