Polecamy eko-kierunki kształcenia w ZSIŚ: TECHNIK ENERGETYK

Absolwenci szkół podstawowych! Zachęcamy do podjęcia nauki na kierunku TECHNIK ENERGETYK !

 ENERGETYKA zajmuje się wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, gromadzeniem, a także wykorzystywaniem różnych rodzajów energii. Absolwent kierunku Technik energetyk może znaleźć pracę w przedsiębiorstwach związanych z branżą energetyczną: elektrowniach, elektrociepłowniach oraz zakładach związanych z przesyłem i dystrybucją energii cieplnej i elektrycznej.

 Więcej w zakładce: http://zsis.edu.pl/p,43,kierunki-ksztalcenia

 

 Nasza szkoła współpracuje z PGE Energia Ciepła Toruń - największą firmą w branży ciepłowniczej w Polsce. PGE Energia Ciepła to firma, która ciągle się rozwija, inwestuje w pracowników i wprowadza nowe technologie. Polecamy artykuły:

 https://ototorun.pl/artykul/elektrocieplownia-nigdy/1148393

 https://pgetorun.pl/start