Projekt „Od ucznia do pracownika – staże i praktyki drogą do kariery”

Nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. W ramach projektu „Od ucznia do pracownika – staże i praktyki drogą do kariery” uczniowie będą odbywać praktyki u pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego w wymiarze 150 h w preferowanym przez siebie terminie.

Rekrutacja od 01.09.2016 r.

 

Od 1.09.2016 roku szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. W ramach projektu „Od ucznia do pracownika – staże i praktyki drogą do kariery” uczniowie będą odbywać praktyki u pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego w wymiarze 150 h w preferowanym przez siebie terminie.

Projekt zakłada organizację 150 staży dla uczniów kształcenia zawodowego. 

Rekrutacja trwa! 


Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie, regulamin i inne dokumenty znajdują się na stronie Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularze - kliknij tutaj!