Kandydaci na wolne miejsca w Internacie

 UWAGA!
Rekrutacja do naszego Internatu na rok szkolny 2022/2023
rozpoczyna się w dniu 6 czerwca 2022r.

Aby ubiegać się o miejsce w naszym internacie należy:

 I.   Wypełnić WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU
II.   Do WNIOSKU dołączyć wypełniony FORMULARZ OŚWIADCZEŃ oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uwzględnianych w procesie rekrutacji
III.   Dostarczyć ww. dokumenty w okresie wyznaczonym na składanie wniosku o przyjęcie do internatu określonym w TERMINARZU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.
IV.   Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji można dostarczać:

 -   drogą pocztową na adres:

 INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 87-100 TORUŃ

 UL. STEFANA BATOREGO 43/49

 -   e-mailowo, na adres: internattechnikumnr@gmail.com

 -   osobiście  w budynku internatu w pokoju wychowawców nr 12 na parterze

 
V.  Wszystkie druki dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji oraz inne niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej:

 www.zsis.edu.pl (zakładka:INTERNAT/REKRUTACJA I OPŁATY)

 W razie problemów- prosimy o kontakt telefoniczny , na nr telefonów:

 (56) 659 70 78 i 500 677 430

  Załączniki:

         1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO INTERNATU

         2. KRYTERIA REKRUTACJI DO INTERNATU

         3. TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

         4. FORMULARZ OŚWIADCZEŃ

         5. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

         6. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

         7. POTWIERDZENIE WOLI ZAMIESZKANIA W INTERNACIE ZSIŚ W TORUNIU 

         8. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU DLA WYCHOWANKÓW PEŁNOLETNICH

         9. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU DLA WYCHOWANKÓW NIEPEŁNOLETNICH