Nowa Jakość Kształcenia Zawodowego

Projekt Nowa jakość kształcenia zawodowego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA.  Projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń

Czas realizacji: od 1 czerwca 2014 do 31 sierpnia 2015

 

Projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń

Nowa jakość kształcenia zawodowego

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA