Oferta edukacyjna: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

jest zawodem PRZYSZŁOŚCI z uwagi na rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.
Jako absolwent tego kierunku możesz pracować jako specjalista w montażu oraz eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Oznacza, to że możesz zostać MONTEREM, SERWISANTEM, INSTALATOREM, KOSZTORYSANTEM…
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ:
- montuje i serwisuje urządzenia do pozyskiwania energii;
- projektuje nowoczesne systemy grzewcze;
- określa możliwości zastosowania OZE w budownictwie;
- wykonuje wyceny robót instalatorskich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli podjąć pracę jako:
Nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej
Monterzy instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej
Doradcy energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w administracji publicznej
Pracownicy firm specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej
Pracownicy firm konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju
Wykwalifikowane osoby prowadzące samodzielną działalność usługową.

Kwalifikacje dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
ELE.10 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
ELE.11 - Eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

NAUCZANE PRZEDMIOTY:
Przedmioty teoretyczne:
Systemy energetyki odnawialnej
Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
Rysunek techniczny
Podstawy kosztorysowania w budownictwie
Język obcy zawodowy

Przedmioty praktyczne:
Kosztorysowanie w budownictwie
Dokumentacja techniczna w budownictwie
Montaż systemów energetyki odnawialnej
Obsługa systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty rozszerzone:
geografia
język angielski

PRAKTYKI ZAWODOWE:
III klasa – 4 tygodnie
IV klasa – 4 tygodnie