Godziny przyjęć

Gabinet profilaktyki i promocji zdrowia

Indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska

Grażyna Kostyra

Poniedziałek 7.10 - 11.40
Wtorek 7.10 - 12.00
Czwartek 11.35 - 17.00

Środa, Piątek - nieczynne