PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA ZSIŚ

Szanowni Państwo!


Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, aby rozliczając swoje dochody za rok 2019 przeznaczyć 1% podatku dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu poprzez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole - organizacji pożytku publicznego.

Na prośbę Prezydium Rady Rodziców, którego odbyło się 19 lutego 2020r. ponownie zachęcamy do przekazania naszej szkole odpisu w wysokości 1% rocznego podatku, by wspólnie nieść pomoc dzieciom i placówkom oświatowym, do których uczęszczają.

Dokładamy starań, by nasza szkoła stawała się ładniejsza i bardziej przyjazna dla uczniów. Stworzyliśmy strefy odpoczynku na korytarzach, uzupełniamy pracownie o materiały dydaktyczne. Przekazanie 1% dochodu pomoże nam realizować kolejne zadania.

Procedura przekazania 1% podatku poniżej:

Chcąc przekazać 1% podatku na pomoc placówkom oświatowym za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy w Deklaracji Podatkowej wpisać:

w części „K”:
-w rubryce 132 nr KRS -0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
-w rubryce 133 kwotę odpisu 1% od podatku;
w części „L”:
-w rubryce 134 nazwę placówki oświatowej i jej adres, której chcemy przekazać odpis 1% podatku. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej.
Czyli wpisują Państwo:
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49 , 87-100 Toruń

-w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia X.

Na tej podstawie urząd skarbowy przekaże pieniądze do Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, które skieruje zebrane środki do konkretnych placówek zgodnie z oczekiwaniami ofiarodawców.

Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze podstawowe dane adresowe:
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000121592
87-100Toruń,ul.Jęczmienna 10, tel. 56-62237 85, e-mail:
tsps@edukacja.torun.com.pl
Zarząd Regionalny
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Za każdy odpis serdecznie dziękujemy.