Podsumowanie projektu pt. “Praktyki zagraniczne toruńskich uczniów inspiracją do racjonalnego modelowania zasobów naturalnych” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

W dniu 1.12.2016 r. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska rozpoczął realizację projektu pt. “Praktyki zagraniczne toruńskich uczniów inspiracją do racjonalnego modelowania zasobów naturalnych” o numerze 2016-1-PL01-KA102-024179 współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem projektu jest nauka poprzez pracę, obserwację i dokumentację podczas trzytygodniowych praktyk zawodowych w kierunku technik architektury krajobrazu w GRM Novo Mesto Center Biotehnike in Turizma w Novo Mesto w Słowenii w terminie 08.05 - 26.05.2017 r. oraz czterotygodniowych praktyk zawodowych w kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w firmie Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz w Niemczech w terminie 29.05 - 23.06.2017 r.

Projekt trwa do 31.12.2017 r.

 

Celem ogólnym projektu jest przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności poprzez pracę, obserwację i dokumentację w dwóch kierunkach kształcenia AK oraz OZE. Ważne jest, aby nabyte umiejętności uczniowie potrafili przenieść na polski grunt, aby stawały się one elementem kwalifikacji w zawodzie. Dzięki zastosowaniu systemu ECVET, uczestnicy projektu mogą mieć gwarancję, że uzyskane i potwierdzone jednostki efektów uczenia się będą przenoszone w celu uzyskania kwalifikacji. Kolejnym celem jest doskonalenie znajomości języków obcych, które przyczynią się do lepszego przygotowania uczniów do rynku pracy oraz pozwolą na lepsze wykorzystanie dostępnych możliwości poprzez zwiększoną mobilność geograficzną. Bardzo ważnym celem projektu jest również pobudzenie wyobraźni uczniów pozwalające na adoptowanie zaobserwowanych dobrych przykładów aktywności i przedsiębiorczości młodych ludzi w innych krajach.

W ramach projektu przed mobilnościami uczniowie uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych z florystyki oraz urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, języków obcych ukierunkowanych zawodowo, BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Otrzymali również odzież roboczą oraz kieszonkowe do pokrycia kosztów związanych z uczestniczeniem w mobilności.