Ogólnopolski Projekt "TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA"

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  "Twoje dane – Twoja sprawa". Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli".

Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017

 

Ideą Programu jest propagowanie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli poprzez kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych.

Projekt realizowany jest poprzez:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony danych osobowych w szkole
 • przeszkolenie kadry pedagogicznej z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych
 • organizacja DODO czyli Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Cele szczegółowe to:

 • wzrost wiedzy nauczycieli o stanie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród- uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności,
 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, 
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka,
   kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 • szkolenie rady pedagogicznej w zakresie realizacji programu i prowadzenia zajęć poruszających tematykę ochrony danych osobowych - listopad-grudzień 2016
 • konsultacje w zakresie realizacji proponowanych treści na poszczególnych przedmiotach - grudzień-styczeń 2016
 • DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - 28 styczeń 2017 - opracowanie gazetki przez Samorząd Uczniowski oraz  zamieszczenie listu GIODO
 • prowadzenie lekcji i warsztatów - styczeń - marzec 2017
 • DZIEŃ BEZPIECZNEGO INERNETU - luty 2017 - na zajęciach z informatyki
 • przygotowanie sprawozdania z podjętych działań - maj 2017

 

Logo Projektu