Święto Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wyrażenia podziękowań, życzeń zdrowia i wytrwałości w pracy dla nauczycieli
W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu podczas uroczystej akademii uczniowie składali życzenia dyrekcji, nauczycielom i pracownikom administracji. Pani Dyrektor wyróżniła nauczycieli i pracowników niepedagogicznych nagrodami.
Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie wierności wartościom propagowanym przez szkołę. Na zakończenie (już tradycyjnie) przyznano nagrody dla nauczycieli
Ignasie 2023
Dziękujemy Wychowawcom klas drugich za przygotowanie Scholariady, która została niezwykle entuzjastycznie przyjęta. Dziękujemy również samorządowi szkolnemu za przygotowanie plebiscytu Ignasie oraz wszystkim uczniom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia!