Stypendia Pomostowe

"Stypendia Pomostowe" to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2443 zł brutto), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

  • pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR, lub
  • być finalistą olimpiad przedmiotowych w szkole ponadpodstawowej, lub
  • pochodzić z rodziny wielodzietnej, albo być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w Programie.

Partnerem Strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami Głównymi są Fundacja BNP Paribas i Fundacja Inter Cars. Partnerami jest również: koalicja około 60 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Stanisława Staszica. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Więcej informacji: https://www.stypendia-pomostowe.pl/.