Nasi uczniowie w pracowni dydaktycznej KPCEN

Uczniowie klas 4Ap i 1E gościli w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pracownik KPCEN Pan Krzysztof Rochowicz poprowadził zajęcia z fizyki.
Nasi uczniowie wspóluczestniczyli w przeprowadzaniu kilku doświadczeń z wykorzystaniem precyzyjnych czujników i oprogramowania do rejestracji pomiarów. Wycieczkę zorganizowali nauczyciele fizyki: Pani Anna Szaflik i Piotr Czerwionka.