Wycieczka do Studium Politechnicznego UMK

Uczniowie klas 4Bp i 1E odwiedzili Studium Politechniczne Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, gdzie zwiedzili pracownie do nauki automatyki i robotyki.
Pracownicy Studium opowiedzieli i pokazali naszym uczniom jakie ćwiczenia laboratoryjne wykonują studenci, aby zdobyć praktyczną wiedzę o sterowaniu urządzeniami technicznymi, procesami technologicznymi oraz maszynami i robotami. Wycieczkę zorganizowali nauczyciele fizyki: Pani Anna Szaflik i Piotr Czerwionka.