Zebrania z rodzicami uczniów klas 2, 3 oraz 4

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas 2,3 oraz 4 po szkole podstawowej na spotkania z wychowawcami w dniu 05.09.2022r. o godz.16.30.

Szczegółowe informacje oraz wykaz sal znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń przy Głównym wejściu do szkoły.