Zebranie z rodzicami uczniów klas 1 i 4 po gimnazjum

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas 1 oraz klas 4 po gimnazjum (maturalnych) na spotkania z wychowawcami w dniu 01.09.2022r. o godz.16.30.
Szczegółowe informacje oraz wykaz sal znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń przy Głównym wejściu do szkoły.