Stypendium oraz zasiłek szkolny dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Miasta Torunia

Przypominamy, że od 1 września 2022r. udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Dokumenty dotyczące stypendium oraz zasiłku szkolnego dla uczniów mieszkających na terenie Torunia znajdą Państwo w Zakładce: Pedagog, Stypendia