Zmiana Regulaminu dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na mocy uchwały nr 913/22 RMT z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń od 1 września 2022r. obsługę administracyjną związaną z prowadzeniem spraw wynikających z Regulaminu i dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Link do uchwały:

 https://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1261767