Wyniki rekrutacji zasadniczej

Publikujemy listy osób przyjetych i nieprzyjętych do ZSIŚ w postępowaniu rekrutacyjnym:

LISTA PRZYJĘTYCH

Lista nieprzyjętych