Podziękowanie dla społeczności ZSIŚ

Społeczność ZSIŚ otrzymała podziękowanie od Polskiej Akcji Humanitarnej za udział w tegorocznej edycji obchodów Światowego Dnia Wody z PAH oraz przesłanie raportu.