Z wizytą w Schronisku dla zwierząt

O porzuconych zwierzętach - zawsze pamiętamy!

W przededniu Światowego Dnia Bezdomnych Zwierząt mieszkańcy Internatu przekazali zebraną karmę Miejskiemu Schronisku dla Zwierząt.