Podziękowanie dla społeczności ZSIŚ

Społeczność uczniowska ZSIŚ chętnie włącza się w akcje charytatywne. W listopadzie i grudniu trwała zbiórka karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Jakubskie - Mokre. Akcja została zainicjowana przez Radę Okręgu nr 9 Jakubskie-Mokre. Dzisiaj nastąpiło przekazanie zebranej karmy. W podziękowaniu za zaangażowanie naszych uczniów Pani Dyrektor Magdalena Posachowicz odebrała okolicznościowy dyplom oraz upominki w postaci gier planszowych.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie akcji!